Bøgebakken (2)

Bøgebakken, Ryget Skovby

Bøgebakken, Ryget Skovby
Bygherre: Sjælsø Gruppen A/S
Arkitekt: Juul & Frost Arkitekter
Ingeniør: Erik Pedersen ApS
Entreprenør: …
Periode: 2005-2007
Areal: 12.000 m²

Grunden ligger i bydelen Ryget Skovby, som er en ny tæt haveby højt beliggende i landskabet mellem Værløse og Kirke Værløse. Grundens landskab er karakteriseret ved et kraftigt skrånende terræn mod nord, som falder ca. 8 meter over en afstand på 70 – 80 meter. Bebyggelsen anlægges så den sikres optimale udsigtsforhold, og samtidig fremtræder harmonisk og klart afgrænset fra det omgivende landskab.
De forskellige boligtyper opstår som en variation og forskydning i bygningskroppenes placering og er nøje afstemt under hensyn til solindfaldet og orienteringen mod udsigten og friarealerne. Der udlægges 17 etplans boliger på 110 m², 42 boliger i to plan på 135 m² og 10 boliger i to plan på 147 m². Tilsammen udgør boligerne et areal på 9010 m². Samtidig udlægges der, på den østlige del af matriklen 20 parceller på mellem 700 – 1200 m², med mulighed for opførelse af boliger med et samlet areal på 3000 m².
Læs mere her

  Bøgebakken (12)  Bøgebakken (4)  Bøgebakken (13)

Fotografi forside: Juul & Frost Arkitekter
Fotografier indlæg: Erik Pedersen ApS

JuulFrost