Ømogade5 (8)

Ømogade 5

Ømogade 5
Bygherre: Fjordvang ApS
Arkitekt: Bayarch
Ingeniør: Erik Pedersen ApS
Entreprenør: …
Periode: 2010-…
Areal: Patienthotel 5.186 m², beboelseslejligheder 1.737 m², supermarked 953 m² og p-kælder 2.898 m²
Anlægssum: Antaget kr. 120 mill.

En samlet bebyggelse i 5 etager med fuld kælder opført som randbebyggelse med Venøgade, Æbeløgade og Omøgade, samt fuld kælder under friarealer mellem randbebyggelse, der anvendes til parkering.
Bebyggelsen omfatter patienthotel i randbebyggelserne mod Venøgade og Omøgade for Grønlændere og Færinger. Patienthotellet er ophold, rekreation og genoptræning efter endt behandling på danske hospitaler.
Derudover omfatter bebyggelsen et supermarked i stueetagen på hjørnet Venøgade/Æbelø, de øvrige etager over supermarkedet indeholder i alt 18 beboelseslejligheder.
Erik Pedersen ApS har stået for projektering af de bærende konstruktioner inkl. altaner, statik, kloak og afløb i jord samt kontrol/kvalitetssikring af installationsprojekt/arbejder.

Ømogade5 (10)  Ømogade5 (2)  Ømogade5 (3)  Ømogade5 (6)  Ømogade5 (4)

Fotografier: Erik Pedersen ApS

BayarchArk